toggle navigation
Eset Banner

Privacyverklaring

Appelpit, gevestigd aan Lark 1, 8446 EP te Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In het kort

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van start gegaan. Middels deze wet is iedereen die persoonsgegevens verwerkt hierbij verplicht aan te geven;

- welke persoonsgegevens er van u worden verwerkt;
- waarom deze worden verwerkt;
- hoelang ze worden bewaard;
- wat uw rechten zijn m.b.t. eventuele wijzigingen/verwijdering/inzage van deze persoonsgegevens;
- hoe deze worden beveiligd

Appelpit vindt (uw) privacy belangrijk en zal er daarom voor zorgen dat de door u verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die Appelpit verwerkt

Appelpit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Bedrijfsgegevens
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met mij op via , dan verwijder ik deze informatie.

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens

U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens met mij te delen. Helaas kan ik u niet van dienst zijn zonder bepaalde persoonsgegevens. Lees hieronder waarom.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Appelpit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van mijn nieuwsbrief, mits u zich hiervoor hebt aangemeld
- U te kunnen bellen, e-mailen of op een andere manier te corresponderen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen bij u af te leveren en/of diensten bij u uit te voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Appelpit neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Appelpit) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Appelpit bewaart in principe uw (persoons)gegevens tot u mij opdracht geeft deze te verwijderen of wanneer ik ze niet meer nodig acht voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot u.

Delen van persoonsgegevens met derden

Appelpit deelt in principe uw persoonsgegevens niet met derden, maar maakt wel gebruik van diensten van derden. Het kan dus gebeuren dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, maar enkel als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze derden zijn in ieder geval:

- De hostingprovider, waar mijn website staat opgeslagen
- Een online dienst die ik gebruik om nieuwsbrieven te verzenden
- Een clouddienst die ik gebruik voor sommige doeleinden

Cookies

Appelpit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen via .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/wijziging/verwijdering door u is gedaan, kan ik u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Appelpit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Appelpit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Appelpit heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beveiligen:

Uw gegevens via de website worden verstuurd d.m.v. een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan het hangslotje in de adresbalk en 'https://' voor het webadres. Correspondentie via de mail wordt verstuurd middels een beveiligde SSL verbinding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website of mail naar .

Links naar andere websites

Op mijn website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Ik wil u er op wijzen dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op websites van derden. Appelpit staat dan ook niet in voor hun privacybeleid. Ik raad u daarom aan de privacyverklaring van deze websites door te nemen, alvorens u er gebruik van gaat maken.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Appelpit. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens:

Appelpit
Lark 1
8446 EP Heerenveen
Tel. 06 43972226

Laatste wijziging: 25 mei 2018